Medlemskap

Bli medlem

Skien Pistolklubb er et forholdsvis lite skytterlag, og består stort sett av medlemmer med bakgrunn fra forsvaret og politiet.

• Hver enkelt styrer sin egen aktivitet.*
• Ingen krav til fremmøte eller prestasjon* *
• Rekreasjonskyting og prøveskyting
• Uformell tone i klubben
• Medlemmer skyter gratis (ingen skyteavgift på banen).

* Medlemmer er selv ansvarlig for å dokumentere sin egen aktivitet ved behov, herunder føring av skytterlogg og innhenting av signatur fra skytterleder.

** Nybegynnere må fullføre det til enhver tid gjeldende nybegynnerprogram. Dette koster pt. Kr. 3500,- som inkluderer lån av våpen og ammunisjon, og skal betales innen 14 dager etter registrering. Beløpet refunderes ikke hvis programmet avsluttes før det er fullført.

Dette er klubben for ansvarlige våpeneiere, som ønsker å bestemme sitt eget aktivitetsnivå, og som selv holder orden på sine forpliktelser. Medlemskontingenten er for tiden kr. 1200 pr år, inkl. kontingent til forbundet og skytterkretsen, samt bladet «skytternytt». Medlemmer som ikke betaler sin kontingent slettes fra registre i krets og forbund i løpet av 1 måned. Eventuell ny innmelding koster kr. 500 + utestående reskontro. Vi viser for øvrig til DFS reglement, «Norske statsborgere som vil støtte landets forsvar og som respekterer gjeldende lover og bestemmelser, kan søke medlemskap i skytterlaget. Den som er fradømt retten til tjeneste i landets forsvar, kan ikke være medlem av skytterlaget». Alle medlemmer må overholde klubbens lover og regler, samt bestemmelser og føringer som formidles fra klubbens skytterledere, aktivitetsarrangører og styre. Det forventes at nye medlemmer opptrer på en måte som gir et positivt bidrag til klubbens sosiale miljø. Den første tiden man er medlem av klubben anses som en prøvetid, og nye medlemmer som ikke anses som skikket kan miste medlemskapet med øyeblikkelig virkning.

Søknad om medlemskap

ALLE FELTENE MÅ FYLLES UT. Skriv eventuelt «ingen» i felter hvor du ikke har opplysninger. 

  Jeg har lest informasjon om opptak

  Søkerens etternavn:

  Alle fornavn:

  Fødselsdato:

  Yrke:

  E-post adresse:

  Mobiltelefon:

  Bostedsadresse:

  Andre pistol- eller skytterlag du er eller har vært medlem av:

  Antall års erfaring (Ca.):

  Militær tjeneste/bakgrunn:

  Oppgi eventuell annen relevant bakgrunn, eller opplysninger som kan være til nytte:

  Hvis du ikke har erfaring fra forsvaret eller politiet, gi en redegjørelse for din erfaring og opplæring med skytevåpen:

  Forklar kort hvorfor du ønsker medlemskap i Skien Pistolklubb og hva du ønsker å oppnå som medlem i vår klubb. Fortell også om du har noe å tilføre eller bidra med, som kan være til nytte for klubben eller andre medlemmer:

  Er du kjent med våpenloven, og har du en grunnleggende forståelse for hvordan samfunnet, historien og offentlige myndigheter forvalter og regulerer vår våpenlov?

  Dato for søknad:

  KRYSS AV:

  Jeg er Norsk statsborger med Norsk Pass.

  Jeg søker herved om medlemskap i Skien Pistolklubb. Jeg aksepterer at Skien Pistolklubb kan be om en politiattest (vandelskontroll). Jeg forplikter meg til å fullføre klubbens opplæringsprogram (for nybegynnere) og å etterkomme regelverk og instrukser som gis av Skien Pistolklubb, skytterforbundet, og andre relevante instanser. Jeg aksepterer at Skien Pistolklubb registrerer og lagrer opplysningene gitt i dette innmeldingsskjemaet, og at mine opplysninger også blir registrert hos Norges Skytterforbund og Norges Idrettsforbund ved et eventuelt medlemskap. Jeg forplikter meg til å betale den til enhver tid gjeldende kontingent for Skien Pistolklubb innen fastsatt tid, og er innforstått med at klubben betaler kontingent på mine vegne til skytterkretsen og skytterforbundet.

  Vennligst kontroller at opplysningene i skjemaet er korrekte før du trykker "Send inn"

  Hvis «send inn»-knappen ikke virker, betyr det vanligvis at et felt eller en avkrysning mangler.